سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا بدون اينکه سرپرست سيستم باشم مي توانم برنامه شما را استفاده کنم؟

شما مي توانيد Vemeo را حتي بدون داشتن حقوق سرپرستي سيستم استفاده کنيد. کافي است Vemeo را نصب و به اينترنت متصل کنيد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!