سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا مي توانم Vemeo را از طريق مسيرياب خود استفاده کنم؟

اگر مسيرياب شما از PPTP پشتيباني مي کند، هيچ نوع مشکلي براي اتصال نخواهيد داشت. برخي انواع مسيرياب ها قادر به پشتيباني از اتصالات PPTP نمي باشند. همچنين، ضروري است که اجازه دهيد اتصالات ارسالي بر روي TCP-port 1723 و IP protocol 47 (GRE) فعال باشند.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!