سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا براي استفاده از اين سرويس لازم است سيستم قابليت هاي ضروري خاصي داشته باشد؟

شما به آخرين تجهيزات روز نياز نداريد، يک کامپيوتر خانگي معمولي نيز کارتان را راه مي اندازد. براي عملکرد بهينه برنامه ما نيازي نيست هيچ برنامه ديگري را نيز در کنار برنامه ما نصب کنيد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!