سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا مي توانم با استفاده از چند دستگاه به Vemeo وصل شوم؟

هر مشترک مي تواند با حداکثر 3 دستگاه به Vemeo وصل شود. نسخه Vemeo شرکتي اجازه مي دهد حساب هاي کاربري را مديريت کنيد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!