سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

کدام پروتکل ها از Vemeo پشتيباني مي کنند؟

در حال حاضر، پروتکل هاي پشتيباني کننده عبارتند از PPTP، L2TP، IPsec Vemeo over SSL.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!