سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

چه سيستم عامل هايي از Vemeo پشتيباني مي کنند؟

در حال حاضر Vemeo با Windows XP، Windows Vista، Windows 7 و Windows 8 سازگار است. با Mac OS X 10.6 Snow Leopard و نسخه هاي بالاتر نيز سازگاري دارد. به همين ترتيب، اغلب گوشي هاي تلفن همراه نيز پشتيباني مي شوند.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!