سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

انجام چه تنظيماتي ضرورت دارد؟

Vemeo به طور خودکار عمل مي کند و نيازي نيست تنظيمات خاصي را انجام داد. اگر مي خواهيد سيستم خود را به طور دستي پيکربندي کنيد، ما همه اطلاعات را در صفحه تنظيمات در حساب شما ارائه خواهيم کرد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!