سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا Vemeo تاريخچه فعاليت شبکه من را نگهداري مي کند؟

ما هيچ نوع تاريخچه اي از فعاليت هاي کاربر به معناي عام اين عبارت نگه نمي داريم. ما براي محرمانه بودن فعاليت هاي شما احترام زيادي قائل هستيم و تنها يک حجم ناچيز از اطلاعات ضروري براي صدور فاکتور و عيب يابي را ثبت مي کنيم.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!