سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

چگونه مي توانم Vemeo را دريافت کنم؟

شما مي توانيد در حساب کاربري خود براي دريافت سرويس ها مشترک شويد. ما دو نوع اشتراک ارائه مي دهيم - Vemeo و Vemeo شرکتي. Vemeo شامل پروتکل هاي PPTP، L2TP، IPsec و Vemeo over SSL مي باشد. Vemeo شرکتي شامل رمز گذاري بيشتر اطلاعات است، چندين حساب کاربري را همزمان پشتيباني مي کند و يک کانال ارتباطي داراي اولويت فراهم مي سازد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!