سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا مي توانم Vemeo را بر روي دستگاه هاي PlayStation / Xbox / Roku / Boxee نصب کنم؟

بله، اين کار امکان پذير است. شما مي توانيد همه تنظيمات را بر روي مسيرياب انجام دهيد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!