سؤالات متداول

ما پاسخ هاي مربوط به سوالاتي که بيش از همه مطرح شدند را در زير مرتب کرده ايم

آيا Vemeo از ساختار مهندسي 64 بيتي Windows پشتيباني مي کند؟

بله، Vemeo از هر دو نسخه هاي 32 و 64 بيتي سيستم عامل هاي XP، Vista و Windows پشتيباني مي کند. اين برنامه به طور خودکار سيستم عامل و معماري آن را تعيين مي کند، بنابراين نيازي نيست يک بسته توزيع انتخاب کنيد و نسخه را حين نصب انتخاب مي نماييد.

هم اکنون استفاده از حق محافظت Vemeo را آغاز کنيد!

اکنون ثبت نام کنيد!